is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23° )

van hoorde maaken, beeldeik mij in dat zulks voortfproot, uit goedwilligheid jegens de gevangenen welke zo lang in hechtenis gezeten hadden, zonder dat men hun gelegenheid gaf om zich te rechtvaardigen ; maar ik heb al fpoedig ontdekt dat zij, die aldus klaagen , den fchuld van alle de gevangenen voor toegeftaan houden, en alleen met ongeduld naar hunne teregtftelling wagten, ik hoorde dit indedaad, op zekeren avond, beweeren, in de Club der Jacobynen , door eenen fpreeker , wiens aangezigt ik nooit te voren gezien had, en wiens naam mij niemand van hun, die ik. 'er naar vroeg, wist te zeggen.

Naa deeze redelijke en menschlievende verklaaring , bragt hij in het midden, dat het volk verwagte dat 'er fpoedig en uitvoerig recht zoude godaan worden aan alle deeze verraaders; dat het geduld des Volks begon uitgeput te worden; en gaf toen in zeer duidlijke bewoordingen te verftaan, dat indien het zwaard der Wet veel langer in de.fchede ge-

hou-