is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

„ nen deeze muuren af, gij. moet die naai} „ mijnen fmaak fchikken, en anders zal ik U ,, allen den hals breken , moet men deezer „ familie het regt niet toeftaan, om zulk;

eenen indringer door alle middelen die itj 99 haare magt zijn uit den weg te ruimen?

„ Onze vijanden,- zegt men, zullen weer„ wraak nemen. Dat zullen zij zeker; maar; „ zij zullen in allen gevalle alles wat zij kun„ nen in het werkftellen om ons te vcrdel-, „ gen, 't zij-wij het gemelde befluit nemen ? „ het zij wij het naalaaten."

Lariviere fprak met grooten ernst tegen, het befluit. Andere leden frelden zig perfooniijk tegen jean demp», aandringende dat het nemen van zulk een befluit de oorzaak kon worden van het onmidlijk vermoorden van eene menigte burgers der Stad Longwij welke, thans in handen der Pruisfen is.

Deeze laatsgemelde reden kreeg bijval. Debry zeide: „ Voor zo ver ik het leven van. „ eenen enkelen onfchuldigen, van hooger

„ aan-