is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 244 3

„ te oordeelen. Dat zij met fehande belaaden „ het keven verliezen, 't geene zij met eere s> hadden kunnen verdedigen, of met roem en 9Kten nutte van den lande verliezen. Frankrijk „ moet, gelijktijdig met de misdaad, de ftraf „ vernemen ; op dat die ftraf den lafhartigen „ moed inboezemc , en den roem der Fran„ fchen wreeke."

Deeze brief wierdt algemeen toegejuicht, en kort hier naa verzogt M. dubayet , Luitenant Colonel van een Regiment en Lid van de Vergadering, verlof om zig bij zijn Regiment, dat op de Grenzen ftondt, te vervoegen, 'er bijvoegende ; „ ik laat mijne ganfche familie als „. Gijzelaars agter."

Hier tegen wierdt ingelegd, om dat, merkte men aan, indien het toegeftaan wierde, zouden alle de militaire perfoonen, thans in de Vergadering zitting hebbende , en buiten twijffei, even bereidvaardig om tegen den vijand te dienen , het zelfde verlof vraagen , 't welke aan niemand behoorde toegeftaan te worden, dan

' ! OP