Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jobgi NOTARISSEN. 231

Antw Bij afte, voor Notaris en getuigen gepasfeerd, waar bij de erfgenaam verklaart , zig geheel en al ten voordeele van de andere erfgenaamen of crediteuren van den boedel te abftitueeren.

Vraagt. Zijn er geen meer objervati'en ten dien refpc&rt

Antw. ja, als onder anderen; ij iemand eens ge. repudieerd[hebbende, kan niet weder aanvaarden; 2.) een zoon kan de legitime portie niet accepteeren, en de ervenis repudieeren , maar is gehouden, geheel te accepteeren of repudieeren; en ten 3.) wie niet verlaat, of aanvaard heeft het recht van beraad.

Vraage. Een debiteur infolvent zijnde geworden, en een curateur over hem ge\UU zijnde, Jtaande zijn infolventie, valt hem een ervenis te beurt, kan hij dan repudieeren, of dat zodanige curator de magt heeft, om ten voordeele van den crediteuren, dezelve ervenis te aanvaarden?

Antw. Is geadvifeerd dat een debiteur kan repudieeren , zijne aanbeftorvene ervenis.

N°. 44. FORMULIER - a£te van

'T Jt's deliberandi.

3J Op heden enz. „ compareerden, enz.

„ a..., weduwe wijlen B...,en haarzoon c..., „ meerderjaarig en ongehuwd , beiden woonende „ binnen deeze ftad, mij Notaris bekend.

P 4

Sluiten