is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het dicht- en letterlievende genootschap onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 MENGELDICHTEN.

Vorst, Wijsgeer, Engel zelf, zwicht, zwicht, kniel riedrig neef ; Zie in de liefde 't beeld van uwen Opperheer,

Volg, volg, verfierk, vervang mijn zingen — Wat hoor ik? grootsch muzyk! een Seraf vangt mijn' toon — De geesten vieren 't feest der liefde, voor Gods troon', Verrukt, zwijgt mijne ftem voor 't lied der Hemellirigen.

J. W. B.

HY-

PUNTDICHT.

Wat wordt het allermeest op 't weereldrond begeerd ?

Verftand en deugd? — hoe! dit zijn lage beuzclingen

De trouw ? o neen ! de liefde en kuischheid ? — vreemde dingen ~-

De godsvrucht ? — weg — 't is 't geld, dat elk als afgod eert.

A. 's G. Geb. V. D. A. D. S.