Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7^

MENGELDICHTEN

GEDACHTEN

BIJ DE BESCHOUWING VAN EENE

VLIEG.

Bekorend meesterftuk des Scheppers, die zijn magt En wijsheid zigtbaer toont in dc allerklcenfte werken, o Vlieg! die ons Gods liefde en grootheid op doet merken,

Hoe heerlijk zienwe, in u, de keurigfie orde en pracht !

Kom, Vrijgeest! leer hier 't geen gij roekeloos veracht; Stel aen uw dwaes vernuft, dat God beledigt, perken : Hier toonen u het hoofd, de rugfehild, pootjes, vlerken,

Op 't klaerst dc hand van hem, die 't al heeft voortgebragt,

Verbazend kunstgewrocht! gij houdt mij opgetogen! Uw fnuit, uw gansch geitel, uw vecltal blinkende oogen,

Zoo fchoon in 't kleen gevormd, verrukken ziel en zin! Zweef, fnorrend Vliegje! zweef, zweef vrij langs plant en bloemen, Uw maker is mijn God, dien zal ik eeuwig roemen,

Och was ik meer voor hem ontvlamd door hemelmin!

7. A. S.

DE

Sluiten