Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLAMDSCME HISTORIE. *25

Kerkkë Altaeren &c. ^der gerepareert ende opgetaaeckt worden , vnd funst fulhcx fynder F. G. beuehele allenthaluen naegeletfft.

Vnd daer en t'eyndens dat fy indien eenige in de Cedulle, die hun Vuergeleuert benoempt vnd op nye tot Schepenen verordent zyn nyet, tegenwoudich vvehere, danafwefenden, 't felue to aenfeggen om fien mede hier nae to reguleren,

Vnd eyntlyck , dat fy fich allenthaluen alfoo reguleren vnd drnegen vnd infihens hebben dot deefe alfoo worde naegegaen, dat nyet noodich en fye, dat fy daer voer aengefien , vnd hun gefchie als ub oiren voeïfaSn gefchiet zye. Actum to Harderwyck op ten Huyfe Coe. M*«. den *ie. Marty xvC' Lxwn'

N°. ii6.

Alfoo diuerfche onderdanen van Driel in den ampte van Boemelreweerdt, in den voldeden jaire Lvr den Cappellaen die aen den Altaer quam om die milfe aemi-heffën met grooter ,violentie ter Kercken wtge. Saecht ende met fwyn ftauen kaetzbalger ende andere geweer geflagen hebben , daer aen zy tegen Co. Mt: arootelick gebruect hebben. Gemeict diuerfche andere rebellen oft guefen die den H;ere van Brederode gedient hebben, ende andere feyten van oproer fedme ende rebellie gepleecht hebben, dair duer huere goeden aen Co. Mat. als geconfisqueert zynde veruallen 7vn in alle welcke breucken ende confiscatien in den ampte van Bommel, Bommelre ende Thielre weerden geuullen Robrecht van Heerde amptman aldair, volgende zyne Commiffie hem dair van onder Co. Ma«. Zesel gegeuen , in date xxn Augulli a». xvc. lxvi, pretendeert hem de helft van 't fuuer (d'oncoften affgetogen) toe te comen, daeruan die Luyden van der Rekeninge in Gelderlandt by huer brieuen, 111 date xxvii Tanuarv leftleden, myne heeren van der financien hebJ ' ben

Sluiten