Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Geëerde Leezer, Hervormd Medechristen.

Dat het al te zeer ftaroogen, op zwakheden'5 waar voor hooge Standsperfoonen vatbaar kunnen zyn, naauwlyks kan worden overëengebragt, met den eerbied welken men aan Mannen 3 op welken een deel van Godlyke Majesteit legt, verfchuldigd is, en veel al te weeg brengt, dat uit een vonkje van misvatting, lterk blaakende vlammen van misnoegdheid, en verkeerde beoordeelingen, ja zelfs laakzuchtige veroordeelingen, der zuiverfte bedoelingen, en handelingen, geboren worden, is den zo* danigen, die geen vreemdling der befchouwing van vroegere, cn latere Nederland fche Staatsgevallen is» niet onbekend; — zo overbodig, en veelmaalen onvoorzichtig, zulk eene bedilzucht den teugel A 4 ge-

Sluiten