is toegevoegd aan uw favorieten.

Œdipus aan het hof van Admetus, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8 CEDIPUS ey ADMETUS,

De hemel geeft my moed — Admetus.' 'k bid tree

nader!

Ik laate daar ik fterv' tot zegen uwer kroon, Myn dochter, myn gebeente, en de gei.aa der goon.' <En gy , o hemel.' kan myn wroeging u bekooren, Zoo laat uw donder myn vergiffenis doen hoi ren ! Verdelg uw' CEdipus, 'voor u geknielt, van de aard.' Hy bied zyn hooft, hy fmeekt, hy is uw goedheid

waard.

Een feflig-jaarig leed verciert bier de offerhanden

Maar welk een nieuwe drift doet myne hoop ontbranden !

Myn geeft ontboeit zich:hy is l^s: hy is bereid

Ik valle ik richt my op cn vlugt naar de ccu-

w igheid.

Gerucht des donders laat zich hooren en een /Ir aal Jlort (lUlipus aan den voet van het altaar neder?)

E Y N D E.