is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 431

Iroswen , die gaarne voor aanzienlyk gehouden v^ v* w en zyn, neemen deeze mode nog getrouw in acht, auumD.d; zelf, wanneer zy hoog zwanger zyn, en ik kan

■ Üaaren meer dan eens metde grootfte ernst, als geen Inge nuttigheid van deeze gewoonte te hebben hoo1 bybrengen, dat door dezelve de onmaatigc wasda van het kind in dc baarmoeder verhinderd , en dl de verlosfmg gemaklyker gemaakt wierd; en dit

■ Jok de reden, waarom de vrouwen der Japonneez< dit gebruik geduurende haare zwangerheid getrouw licht neemen. O) Wel befchouwd zynde is dit ce volftrekte dwaasheid, eene dier onvernuftige re'1 kavelingen, die den mensch, welke zich beroemd liét verftand een uitfluitend recht te hebben, alleen ei ri zyn : Hoe! zoude de alweetende Formeerder niet ■gi :>rgt hebben, dat de grootte van een welgemaakt k t' aan de wytte van der vrouwen bekken evenredig |M en tevens in het lighaamsgeftei der vrouw die ; k ;ten gelegd hebben , om het hoofd des kinds , jn'di het nodig is, faamen tepersfen, en uit de hol'li eid des bekkens uit te dry ven.

Leeds omtrent de derde maand der zwangerheid be- Jffg^ g: zich he". moederlyk lighaam in dikte en breedte u tc zetten, en dit neemt, gelyk bekend is, trapsI èé toe, tot omtrent het einde haarer zwangerheid, 1 b is dus overeenkom (tig aan de wetten dar natuur, I d zoo eene vrouw eene geftalte verkrygt , geheel ' t movergefteld aan die, welke de mode haar voorI ryft, en die door behulp der keurslyven ten fpyt 1 I der

OJOS. C*,AS.SÏ. Jgpwejlfchs mrebtvgejchiibtsj.lv

Ee S