is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSREGELING. 435

e Hoepelrokken, Cu/s de Paris, Poches of zakken, Van bb

r . ', 1 j ZWAN-

kken met hunne geneele zwaarte op de zyden van 6fRHEID.

le vrouwen lighaam, ja zelfs het gewigt der rokken

il] n, welker aantal en zwaarte by den gemeenen man wt*«^«.

2mnder den boerenftand al vry aanmerkelyk is, is

rc.oomen in ftaat om de geregelde uitzetting der baar-

I der merkélyk te verhinderen, en dus voor moeder

jïïugt ten hoogften nadeelig.

M kan derhalven bülyker zyn, dan dat deeze zoo f»*£it n^elige kleederdragt der zwangere vrouwen verboden ji, wjde, en men die onbezonnene, welke in weerwil vJ verbod en waarfchuwing hardnekkig de zwangere mik in het verderflyk harnas wil inpersfen, eene worden. aa haare roekeloosheid evenreedige ftraffe oplegt.

laar nu de meeste vrouwen reeds van haare jeugd akan der maate aan het keurslyf gewend zyn, dat ZOfe. hj-e, door deeze geftadige drukking, byna verlamde rg** n-fpieren, niet meer in ftaat zyn het lighaam regt teejiaa», 2deinde te houden, zoo moet men de zulke het gebik eener, met eenige weinigebaleinen voorziene, Corƒ|e toeftaan, en daar en tegen op de ftrengfte ftrafr f] het gebruik van yzere of houte planchetten zwan-

0 - vrouwen volftrektelyk verbieden.

1 gouwen van eene kleine geftalte, zoeken dit haar

(2 rek, door-van hooger hielen voorziene fchoenen, te *°°«*J£aaoet tekoomen, Platner heeft reeds met het j"j-"hoZ

groot- nen der

0 zwangere . vrouwe».

« in Aleppo zich geduurende haare Bwangerkeitf in 'c ge1, i niet rygen, en dit ftelt hy een der voornaamfte oorzaa% -en te zyn dier gemaklyke verlosiingen , welke men in ge11 Syrien waarneemt. Zückert diaet der Sihwangerti «»<* i dtttyriRnen 3 Ü«P< i-»5'/• 39-

Ee 4