Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling, 507

air noodzaakte om, kort na de verlosfmg, zich tot die v^jt Dagheden te begeeven, welke haaren toeftand niet Voor ïfoogt, hier van ter behoorlyker plaatfe kennisfe te

DE- EK

gten. De G au ren bielden het voor eene gods- kraamiiffige pligt, dat eene kraamvrouw zich, noch in haar WSN, tfdzel, noch in haare overige leevenswyze te buiten g\r in die zaaken, die haar in haaren toeftand fchade- j hj zouden kunnen zyn («).

I|eeze gastmaalen verilooren de rust des lighaams, ddie bedaardheid des gemoeds, die eene kraamvrouw dcezer zii nodig zyn, het overlaaden der maag is dus niet M eenigfte, zelfs niet het gewigtigfte, gevolg der- Xr*g* aren (b); bebalven eene, met veele menfehen en aieré uitwafemingen vervulden, dampkring, heeft meri vji het woelig gefchreeuw der mannen, het onop» hidelyk gekakel der wyven, die doorgaans beiden by zke gelegenheden dronken zyn , voor de rust. en llftand der kragtelooze vrouw niet dan de nadeeligfta \iwerking te wachten, en,'zoo zich eenig toeval voord:t, de Vroedvrouw bevind zich doorgaans binten Uit, om'eene gepaste hulp te wrleenen; daar deeze Isfe van menfehen zich veelmaalen in znlke gelejmeden bevinden, neemen veele haarer ook de ge^onte aan van zich te bezuipen , en dit is deeze f rt van vrouwen reeds voor lang verweeten.

Lesbinm adduci Jubes ?

Sane pol illa temulenta eft muiier & temeraria t ffecjaiit digna,cuicommittasprimo pariu mutitrent, ■Adducam: Importumtatem SpeEtaie ani'cu/ae (c)!

$. XV1L

10) Difert. fur la Religion dts Verfes ?■ %%. rfr) Kniphoff Diff. de iucommido & periculo ex eonitvi» Bapi nali imminente Erfurt. 1756tóf Terentius in Andria As. I. Sc. 4.

J K. k

Sluiten