Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- (?)

14-

Zy zullen aan de Representanten van het Voik in ieder Provincie zoo ras mogelyk kennis geeven wat 'er om gaat,, doch de zaaken welke fpoed of fecretefle vereisfchen blyven hier van uitgezonden.

De Préfident zal alle veertien dagen afgaan, en een ander by ftemming in zyn plaats gefteld worden.

16.

De Minift«rs daar en tegen zullen continueeren, ten ware de meerderheid der Vergaderinge het anders goedvond.

17.

Zy zullen in deeze Vergaderinge hoofd voor hoofd ftemmen met geflooten Deuren.

18.

De Leden van deeze Vergaderinge zullen gehouden worden als Reprefentanten van het geheele Volk in het werk hun aanbevoolen.

19.

Aan hun zal zyn toevertrouwd het beftuur over de buitenlandfche betrekkingen, en hier onder begreepen, het recht van Oorlog, Vreede, raaaken van Alliantien, en zenden van Ambaii'adeurs en andere Minifters.

Zy zullen hebben de befchiklcing over de Land- en Zeemagt, benevens de verdediging te Water en te Lande met al het geen daar toe betrekking heeft.

311

Sluiten