Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

116.

Zoo dra het ontwerp der Conftitutie gereed is, ftil dezelve gezonden worden aan de Reprefentanten des Volks, ora binnen veertien dagen na den ontfangft, hunne confideratien daar op in te brengen by de conftitueerende Nationale Vergadering welke als dan over het gewigt van dezelve zal oordeelen, €n daar van na hunnen raade gebruik maaken, vervolgens zal het zelve gebragt worden ter keunis van de Grondvergadering j„ elke Provincie, Drenthe, en Bataaffch Braband, kunnende Wefter' wo de onder Stad en Lande gereekend worden, zullende voorts de Stem van de meerderheid der Grondvergadering in ieder Provincie voor de Hem Van de Provincie gehouden worden.

Sluiten