Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REPUBLIKEIN,

; _-,

Ow./ii «^1 RfpuliJiqne ejh corrmpüe, ón ne peut rer.iêdier a difcuii (les maux qui naisjent, qu'en otant la corruptipn £? en rappeüant les principes. Teute atltre '-■iiLÜivr. tji otl inütile ott un nouveau mal.

'. _ • • „•' 9 ' v » ' "^^™Vf na

MbHTESQUXEC,

"VV^at is ëené Staats-omwenteling? •— ÖnnodigsS vraag, zal men zeggen, op een tijdftip, waarop dezelve overa! juicht! Wie ouzer zou, in den tiid van' onderdrukking, zijnen Mede-onderdaan gevraagd hebben : v/at ilaaveruij ware? daar zij beiden die gevoelden ? Wie viaagt, bij den helderen zonnefchijn , of het dag is ? En evenwei Volk van Nederland ! de vraag U daaiom niet ongerijmd, omdat alle de voorftanders van het oude, — allen, die zoo ongaarn van ïnmncfifc-'s cf Icun-ftoel oprijzen, aiis omdat alle uwe gewezene dwingelanden , zoo lang zij zich in het naauw bevinden , gemaatigdheid , zagtheid, infehik-

lijkheid en rust, zullieh prediken, en diezelfda

Modcrantis.en u tot allo daaden van geweld zullen aanhitzen, zoodra zij Hechts de flaauwfte hoop Scheppen op eenen, ommekeer tób hunnen voordeele.

Misfcliien Nederlanders! had de' RvpuMke'n u dezer waarheid , welke de gefchiedenis leert, eerst dan ónder het oog moéten bréngen , wanneer ens bedorVen Staatkundig lichaam op het punt za! ftaan van genezing. .In veele ziekten, weer. gij, is het gevaarlijkste ti'dftip de zoogenoemde crijis. Maar , ik wil thands mét het midden beginnen , en met het begin eindigen. Ik oordeël mij verpligt, u oplettende t* rnaaken op ons Staats-wezen , zoo als hét van oudsher geweest is, zoo als het in voorige dagen, geduuC ren-

Sluiten