is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§. ral;. D E WATERZUGT. 239

wel op onderfcheide plaatfen , liet dikwervigst nochtans van al in de holligheden der hersfenen, gelyk uit talryke waarnemingen welke by de fchryvers worden gevonden , befloten kan worden, het dikke hersfenvlies zekerlyk, zit, gelyk bekend » zeer vast aan de hersfenpan, zo dat het niet dan met geweld daar afgefcheurt kan worden: en dus zal de vergadering van zenuwwater moeilyker zyn tusfchen het dikke hersfenvlies en de hersfenpan. dit zal veel ligter plaats kunnen hebben tus. fchen het dikke en dunne hersfenvlies, dewyl deeze vliezen wel tegen elkander aanleggen, nogthans natuurlyker wyze nooit aaneengegroeit, door dien er geduurig vogt tusfchen beiden is. het fpinnevvebsvlies, dat tegen het dunne hersfenvlies aanlegt, heeft een celagtig weeffel; waarom, zo het in een dood lichaam voorzi°tiglyk met de punct van een lancet doorgeftoken is, ligtelyk door inblazing word uitgezet,tusfchen dit dierhalve en het dunne hersfenvlies zal zich het zenuwter kunnen vergaderen , het geene ik fomtyds gezien heb in de lyken der geene, die aan een flaapkoorts waren geftorven: als dan vertoont het zich als of er een geley om de hersfenen omftort zat, aangezien het vergaderde zenuwater door ontallyke celletjens verdeelt is , offchoon door de gedane uitprikkingen het dunne zenuwwater uitvloeit» men zal over het water in onderfcheide deelen van het hoofd vergaderen verfcheide waarneemingen by Stalpart van der Wiel, kunnen leezen {t), maar van de waarheid hier van word men voornamentlyk overtuigt door het naauwkeurig onderzoek van een vrugt, welke een arme moeder door een zeer moeilyke baaring om de overmatige grootte van het hoofd, ter waereld had gebragt (w) in het lyk wierd naar dat de bekleedzelen van het bekkeneel verdeelt waren, niet veel zenuwwater in het celagtig weeffel gevonden, maar het panvlies tot een foort van zak opgeheven, en van de beenderen van het bekkeneel afge-

fchei-

0) Obfervat. rarior. Tom. II. pag. 112. & feq.

(u) Corn. Henr. Velfe Disfetat. Miscell. Anac, Pratl. pag, 39J