is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van militaire wetenschappen. Voor het jaar 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70

alle de andere Ostagiers, die uit de reeds bezögte Stecden en Dorpen mede genoomen waaren in verzekering gezet wierden, tusfchen een Wagt van een Lieutenant met 30 paarden) liet hy de troupes wederom opzitten en marfcheeren. Continueerende zyne marsch tot aan Verrieres, alwaar men d Aine weder pasfeerde, vervolgens op de Abdye van Chartues, Vülers en Argonne, en het Vlek Boulzey daar de Rivier d'Ayr gepasfeerd en aan de overkant s'nagts een halte gemaakt.

Den 14. Juny.

Marfcheerde men met den dag over Frescour en Neuville en Verdunois, waar men den zei ven morgen over het territoir van den Hertog van Lotharingen ftond te pasfeeren.

De Generaal had fcherpelyk doen belasten, dat geen Ruyter of Dragonder of wie het mogt weezen, uit zyn gelid zoude hebben te gaan , op poene van gearquebufeerd te worden. Gelyk ook alle die geenen , welke in een huys zouden gevonden worden, terwyl men door een Land trok het welk men moest pasfeeren als goed vriend.

Des morgens geduurende de mnrsch, kwam het Detachement langs de Commandery van Maltha genaamt St. FJi/aire, alwaar de Pachter van de genoemde Commandery uitkwam om klagten aan den Generaal te doen, dat erin zyn huys geplunderd wierd. De Generaal zond terftond een Officier en 12 Dragonders van de Avantgarde na dat huys met ordre van de marodeurs in arrest te neemen.

. In