is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van militaire wetenschappen. Voor het jaar 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taillons, die aan de rechter en linker zyde van het rigtings Battaillon marfcheeren.

2) Geen Sergeant of Gevryder-Corporaal moet een te vér afgelege Point de vue neemen, en daar door de perpendiculair zoeken , langs welke hy wil marfcheeren. Want de kundigfte Ingenieur zoude zich daar in veelligt abuferen,en, (leges maar by toeval,recht uit marfcheeren. Nadat den Commandant daar op heeft gelet, dat de uitgerukte Vaanen Parallel (taan met zyn Battaillon, en zy hunne fchouderen voor het aantreden, niet verdraaijen; zo moet de vleugel Sergeant van het richtings Battaillons, en by het andere, de naast by den Sergeant van het richtings Battaillon , en by het andere, de naast den Sergeant marfcheerende Corporaal daar op denken, om de richting van zyne fchouder zo te behouden, en alleen geheel recht uit te marcheeren; alzo hy niet meer, dan 15 tot 20 pasfen ver, voor uit zien moet.

3) De voormarfcheerende Vaanen van alle de Battaillons moeten met die van het richtings Battaillon onveranderlyk in eene gelyke hoogte marcheeren en lynrecht met dezelve in de richting blyven. Wanneer alzo het richtings Battaillon in de midden is, dan moeten van het Battaillon aan de rechter zyde, de Sergeant aan de linker hand, enby dat van de linker zyde,dieaan de rechter hand, de oogen uit dit allignement niet verdraaijen, en voornaamlyk die van de beide Battaillons, die tot de richting beftemd, het naaste zyn, altyd even wyd, tot 2 voet en 4 duim hunne pasfen maken. Als dan is het voor de van het richtings Battaillon