is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van militaire wetenschappen. Voor het jaar 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 146 )

daar naar informeeren , en als dan daar van een fchriftelyk bericht geven, ten einde de Armee, in het Leger, of Winterquartieren, door het maken van onnodig allarm, niet moge gefatigueert worden.

oveü de uitrusting van een train veldartillerie.

Betreffende het geschut, eenevens deszelfs ammunitie en toerusting,

Zo dra het,by eenigen flaat, word nodig geacht, zig tot den Oorlog in gereedheid te ftellen, word

naar

geheele gedrag beoordeelen. Ik voege hier te gelyk by de mening van de Heer van Loen, daar hy in zyne uit' muntende Verhandeling over den Krygs-lrand, Pag. 69. aldus fehryft. „ Een Bevelhebber moet op zyn Post beltendig een waakzaam oog hebben , en van alles, wat voorvalt, zonder verzuim,aan zynen Generaal bericht geven , en de beveelen , hoe zig te gedragen, daar over inneemen. Daar by moet hy voor zig zeiven een behoorlyk dag register houden, waarin hy naauwkeurig, al dat geene, van dag tot dag, moet noteren , wat geduurende zyn dienst, of anders merkwaardigs, voorvalt. Door dit middel, zal hy in ftaat zyn , van zyn gedrag rekenfchap te kunnen geven ; en zich tellens zyne ondervinding zodanig ten nutten maken, dat zyhein, in plaats van de beste onderrichting, zal te ftaade komen,