is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van militaire wetenschappen. Voor het jaar 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *97 )

in de fmeet wydte, die zy veroorzaken, vermyd wierde ? Was het niet mogelyk met een vuur te werpen, zonder in dezen misflag te vervallen.

Men heeft ook proeven gedaan, om met Bomben te Recochetteren. Men gebruikte daar toe Mortieren van acht duim, die men op Afuiten van Canonnen leide. De ondervinding heeft getoond, dat niets zo gefchikt is, om de bedekking, in bedekte wegen, te verftooren, als dit. Deze proeven zyn te Straatsburg genoomen , en men vind dezelve in de Franfche Bombardier van Belidor.

Na alles, wat ik over de Recochet-fcheuten gezegt hebbe, behoeve ik niets over de fcheuten der Houwitzers hier by te voegen. Ik wil hier mede eindigen: dat het my verwonderd, dat men minder gebruik daar van maakt, als men diende te doen, alzo zy zo gemakkelyk zyn voord te brengen, en te bedienen, en evenwel van zeer groote uitwerking zyn. In hoe veele gelegenheden, waren zy niet de vierponders voortetrekken ?