Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3H )"

dat een vyand een Werk weg neeme, en voor noch zwaarer, dat hy het in zyn macht behoude, en by na onmogelyk, dat hy zig van het zelve, tegen de Belegerde, bediene.

Het fchynt my toe , dat den vyand > die in een Werk is ingedrongen, buiten ftaat is, zeker te zyn, nog zig daar in uit te breiden, nog daar uit, een ander aan te vallen.

7) In tegendeel: de Belegerde kunnen v0lftrekt naby den vyand ftaan blyven, alle ogenblikken zyne Arbeiders op den hals zyn, met die, welke hen dekken , handgemeen raken , in alle zekerheid, en op een enkel omzien, terug keeren.

§• 9.

Om eindelyk deze Byvoegfelen kort temaken, zal ik het overige der regelen, die men uit het ontwerp, waar van ik fpreek, kan afleiden, agter eikanderen ter neder ftelien.

1) Wanneer de vyand zig van een Polygon heeft meester gemaakt, dan heeft hy noch niets uitgericht, waar over hy zig byzonder te verheugen heeft. Hy kan nog in de Stad indringen, nog van het eene Werk tot het andere voordkomen, want men kan hem alle ruimte betwisten, tot op de laatfte Polygon.

2) Men kan deze manier, om debinnenfte ruimte te verdedigen, ook aan oude Vestingen aanwenden, en men kan de zelve op nieuw, daarop inrichten , zonder het verwyt van overmatige uitgaven, tot zig te trekken.

(3

Sluiten