Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 459 )

hier by, nog van de zyde der belegeraaren, nog van die der belegerden, iets aanmerkenswaardigs is voorgevallen,en kome veel meer op die naar de Lunette gelegde Gallerie. Deze waren op eene zeer zeldzaame wyze,. tegens alle Grond-regels aangelegt, en voornaamlyk, die voor de Lunette aan de linke hand, regt op den uitlopende hoek van dit Werk gebragt. Landsberg heeft wel, zo als hy bericht, deze Gallerie voor de Face willen maken , doch de Directeur had hem tegen gefprooken, en het fchynt, als of men zelvs, met voordacht, het vyandelyke vuur, zig van allen zyde, wilde op den hals haaien. Den 2ifte beftormde men deze Lunette , en veroverde dezelve eindelyk; doch hoe wel geregeld", alles heeft toegegaan, bericht ons Landsberg tamelyk, omftandig. (*).

§. 51. Het Ravelyn, dat den 3den Odfober aan de belegeraaren, door Storm overging,wierd zeer flegt verdedigd , de bezetting liet zig in het zelve overvallen, en Landsberg, zo wel als den Schryver

f*) Raifonnement von Attacque p. 149. De belegerde hadden de pasfagie der Graaven, voor de Contregarden, (zo noemt hy de Lunette) aan de linke hand, noch wel betwist; doch zulks kwam, terwyl wy onze maatregelen flpgt genoomen, en de Gallerie in een uitfpringende hoek gemaakt hadden, tegen alle Regelen en het gezond verftand. Zy hadden de Contregarden wel betwist, om reeden, terwyl men, dan in de Nacht, dan by Dag, Stormde, in plaats, dat men in de fchemering hadde zullen ftormen, Zig daar op gelogeert , als dan fappeeren of den vyand zo uit zyne Traverfe, met de Mynen verdry ven.

Sluiten