Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 461 )

ten had,behoorlyk te ftellen, en wel te gebruikeri, veele Batteryen en Bresfehen der belegeraaren, niet zo gemakkelyk zouden gemaakt zyn geworden, doch men had zig echter al te veel, op de Defenfie met het Geweer , tegen alle vernuft, verlaaten. En in de daad, aan deze Defenfie met het Geweer, is ook waarfchynlyk het verlies van het Ravelyn, toe te fchryven, want hadden zy den bedekten Weg, achter het Ravelyn, behoorlyk met Canonnen bezet, dan zouden de belegeraaren hunnen, op den hellen dag ondernoomen Storm, zeer duur hebben moeten betaalen; doch het was des tydes zo, gelyk noch heden ten dage,de heerfchende Mode, het grootfte voordeel ter verdediging, in de Geweeren, voornaamlyk op den bedekten Weg, te zoeken.

§• 53- Offchoon men had kunnen denken, dat de belegeraaren, door de ondervinding, kort te vooren hadden geleerd, dat geen Gallerie, gevoeglyk en met voordeel, op den uitfpringenden hoek van een Vestingwerk; konde gebragt worden, zo hielp doch dit alles niets,maar men ftelde de Gallerie boven de Hoofdgraaven, tegen den uitlopenden hoek, van de geattaqueerde Bolwerken, maar ge* rust neêr. Het is waarlyk moeilyk om te begry^ pen, wat de Directeurs-Generaal, by deze zon* derlinge inrichting , voor oogmerken moeten heb* ben gehad, doch noch meer moet men zig over de bezetting verwonderen, dat zy zig tegen het uitvullen der Graaven , en de verdediging dezer Galleryen, niet met meer ernst verzet hebben. Wel is waar, de vervaardiging van deze Gallerie

kos«

Sluiten