Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4«3 )

Canonnen inde 2de bedekte Weg, gehad,en des nachcs daar mede hadden gevuurt, dan zoude de pasfagie over deze Graav, den belegeraaren veel duurder te liaan gekomen zyn, doch het Musquec werk zoude hier alleen alles verrichten. Den 19de deeden de belegerden eindelyk een Uitval,en verjoegen de vyandelyke arbeiders, Wierpen eenige Schanskorven om, doch trokken wel haast weder te rug , ert de belegeraaren naamen wel haast hunne oude posten wederom in, en offchoon de belegerden , den volgenden dag, andermaal een Uitval deeden, zo bleef doch alles in de voorige fituatie,en intusfchen brachten de belegeraaren ook twee Galleryen over de tweede Graav , tot ftand (*).

§. 55. Geduurende alle deze voorvallen, deed de Artillerie der Geallieerde niet veel, ten minfte het Journaal Bericht niet, dat in de Wallen der Citadel, eenige Bresfchen, gefchooten zyn, doch men zogt alleen beftendig, door de Sappe|, meer en meer Grond te gewinnen, het welk de bezetting ook gerust toe liet. Van den 20de tot den 27fte bragt men de 4de Parallelle aan, de kant van de 2de Glacis tot ftand, en van den 27fte tot den 28fte December, vervaardigde de belegeraaren hunne Logements-Batceryen en Ketels, aan de kant van de Borstwering van het tweede Contrefcharp^ waar op de bezetting Capituleerde. Landsberg zegt met recht, men heeft deze Citadelle niet genoomen; maar zy is aan de Geallieerde gefchonken geworden,want, wanneer men alle omftandig-

he-

(*) Theatr. Europ. 1. c. p. 173 174.

Sluiten