Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 465 )

ook niet zeer overvloedig; want by het overgeven der Citadel, vond men,dat men reeds begonnen had , zig van Paardenvleesch te bedienen; doch ongeacht dit alles, houde ik evenwel met zekerheid ftaande , dat Bouffler zig beter hadde kunnen verdedigen.

§. 57. Het gebrek aan kruid en levensmiddelen konde te weeg brengen, dat men zig eerder moest overgeven, dan het onder andere omftandigheden, nodig geweest ware; doch zo lang'er kruid in voorraad was, had men zig evenwel behoorlyk en r&* gelmatig kunnen verdedigen. Men had de belegeraaren, by hunne flegte fchikkingen, verder van het Corps de la place kunnen afhouden, en wanneer men als dan, was gedwongen geweest, om de Vesting by gebrek van kruid, te moeten overgeven, dan was het voor de bezetting altyd veel roemryker geweest,wanneer zy,by de noch niet geopende bedekte wegen, hadden gecapituleert, dan dat zy zig tut in de Citadel lieten dryven, en als -dan , na eene flegt gevoerde verdediging, ónder voorwendzel van gebrek aan kruid, zich hadden óvergegeeven. Op zodanige wyze , zoude alle fchuld, op de verbeterde ■direclie van het Hof, zyn gevallen; doch de waereld zoude aan de bezetting bet getuigenis hebbe moeten geven, dat men van hun wonderen van dapperheid, te wagten hadden gehad, wanneer zy met den nodigen Oorlogs-voorraad waren voorzien geweest.

§. 58. Wanneer wy de belegeringen, die in de volgende jaaren van dezen Oorlog, voorgevallen zyn, naar het Bericht van Landsberg, en andere li ge-

Sluiten