Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN HEERE

JAN van OS,

TOEN DEZELVE MIJ EENIGE PROEVEN ZIJNER UITMUNTENDE

schilder kunste

VERTOOND HAD,

3trcefJe ooit een fterveling de fcheppende Almagt-naar, Gij zijt het, o VAN OS! in blaadren , fruit en bloemen,

Ik zal, zoo vaak ik op uw paiktaafreelen ftaar,' U 't wonder onzer eeuwe, een' gaadlooz' kunstheid noemen.

Ik zie, ik tast, ik riek, ik fmaak al watgc ons toont, Uw tooverend pinfeel vervoertme aan alle kanten,

Nooit heeft 'er zachter weelde in 't paradijs gewoond, 'k Lek van uw gloênde roos gefinolten diamanten.

*k Hoor

Sluiten