Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

pauwkeurïg genoeg konde zien; evenwe} zocht ik terftond naar Amfterdam; maar vond het niet, alleen vond ik eene kleine aan wijzing, en, op den kant, de woorden : Hic Mm Amftelopolis fortasfe'fitaerat, dat is: mislchien ts hier de plaats waar Amfterdam wel eer gelegen heeft. Doch men hadt dit teken gefteld, op de hoogte waar men eigenlijk het Dorp Kudelftecrt zou moeten zoeken. In een woord, ik was 'er maar heel niet thuis, en had wel gewenscht deze kaart wat naauwkcuriger te mogen bezichtigen; doch 'er was geen tijd, toe, wilde ik mij het gefprek met den Wijsgeer nog een kleine poos tén nutte maaken.

Ik vroeg hem voords, of 'er geen groo. te ontdekkingen in de natuurkunde, en wei inzonderheid op het voetspeur van lavoi. sier, in de Scheikunde, gedaan waren.

De Wijsgeer, ja, die voordgangen zijn, geduurende de laatst verloopen eeuwen, verbaazend geweest, — Wij hebben niet alleen de ftelling van dien waarlijk grooteri natuuronderzoeker meer en meer bewaarheid gevonden; maar ook nader ontdekt, dat 'er werkelijk geene elementen of Hoofdftoffclijkc'beginfels voor den mensch kenbaar zijn; alles hebben wij famengeftcld bevonden. In de EleÜriciteit en magnsetkunêe, hebben wij'

reu-

Sluiten