Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3*1

bij een' Bockverkooper te willen geleiden^ weder op weg, of ik had terftond mijn oog op fommige winkels welke wij voorbij gingen, en waarin ik niet dan zeer eenvouwige kleederen, en Huisgewaden ten toon gefteld zag. Waar zijn toch ,vroeg ik,al die kostbaareGolantene-en Parfum - winkels, die voor dertien eeuwen, zo rijk onze meeste koopfteeden verfierdcn?

Geleider. Galanterie - winkels! wat waren dat? Wij verftaan dat woord in 't geheel niet meer; wat is dat toch Galanterie? Wat

is Parfum?

Ik. Ja! als ge die woorden niet meer verftaat', is 't zeer moeilijk 'er u den waaren zin van te verklaaren; maar men verftondt 'er,onder verfchcidene andere beteekenisfen , in dien tijd, ook onder die kleinigheeden van nagemaakt goud en zilver, welke de petit maitres; Jonge Beer en en Dames du Ton, gebruiken, om zig bevallig voor te doen, Horologien, kettingen tot dezelve, Etuis, odeurs bonbons, en wat al niet meer!

Geleider. In oprechtheid , ik verftaa geen enkel woord, van 't gene gij daar noemt; maar ik zal 'er het, onlangs, in Japan uitgekomen , Glosfarium Linguce Gallica antiqua, eens over nazien; want ik denk dat al deze woorden

over

Sluiten