is toegevoegd aan uw favorieten.

Beoeffenende onderwyzing in het schaakspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9* )

8.

TV. De Koning op de tweede ruit van zynen Raads. heer.

Z. Het Paard des Konings op de derde ruit van den Raadsheer zynes Konings. (d)

9-

TV. De Koningin op de tweede ruit hares Konings. Z. Het Paard der Koningin op de tweede ruit zyner Koningin.

io.

TV. De Boer van 't Kasteel des Konings twee tree« den.

Z. De Raadsheer neemt het Paard.

11.

TV. De Koningin neemt den Raadsheer. Z. De Koningin neemt de Koningin. (e~)

12.

TV. De Koning neemt de Koningin weder, (ƒ) Z. De Boer van 't Paard des Konings geeft Schaak.

TV. De Koning neemt den Boer des vyandiyken Konings.

Z. De Raadsheer des Konings geeft op de derde ruit van zyn Kasteel Schaak.

14.

■TV. De Koning op de vierde ruit van den Raadsheer des vyandiyken Konings. (g)

Z. De Raadsheer des Konings neemt den Raadsheer der vyandlyke Koningin.

15.

TV. Het Kasteel des Konings neemt den Raadsheer weder.

Z. De Boer van 't Kasteel des Konings gaat twee treeden.

AAN-