is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling, aangaande den ontbinding van den echt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 verhandeling,

begrip eenige opmerking verdienende te. genbedenking , afzonderlyk en in den volften kragt, zo veel my moogelyk is, voordellen , en zelfs aandringen, ten einde daar door myne oplosfingen en wederleggingen meede zo veel te fterker te doen worden.

§. II.

eerste tegenwerping.

De christelyke leere veroorloovd geen tweede huwelyk nog echtscheiding, alwaar geen over-

spel,quaadaartice verlaating

nog dood van een der beide echtgenoot e n aan weezig is. Zie MATTHius Euangelium Cap. XIX: vs. 9. Cap. V: vs. 32. en als ook marc. X: ys. 12.en I corinth. XIX: vs. 10 en 11. Die dus waarlyk en met 'er daad een Christen zyn wil, voegd, nog betaamd het geenzins tegens den letter van Gods Heilig Woord, de Echtfcheidingen te vermenigvuldigen.

wederlegging,

In het eerite hoofddeel deezer Verhande-