Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ID.lT. van ZWOLLE. 3

gedaan, en jaarlijks vernieuwd, zonder nit eenige oorzaak (welke die ook zoude kunnen zijn) te mogen afblijven , ziekte dan nog en andere onvermijdelijke bewijslijke oorzaaken, waar door iemand buiten ftaat wordt gefteld, om te kunnen komen, alléén uitgezonderd.

VI.

Doch ingeval één of meer der Burgemeefteren van »t voorige jaar overleeden zijn, of eenig ambt, met het Burgemeefterfchap incompatibel, mogten hebben bekomen, zal die gene van de Gezwooren Gemeente die zich als dan van de Vergadering wil abfenteeren, zulks vermogen te doen, mits betaalende, een ieder aan zijne Straate , in welke hij behoort, een boete van vijf en twintig Caroli guldens, met dien verftande dan nog, dat ten minften vier perfoonen in de Straate zullen moeten overblijven, welke ter boone oflootinge zullen kunnen gaan, bij manquement van welken alle de abfenten van dezelfde Straate te gelijk ontbooden zullen worden, en op den Eed, in 't voorige Artijkel gemeld, gehouden zijn ter Vergadering, en om ter boone te gaan, te verfchijnen.

VII.

De Gezwooren Gemeente, alzoo te zaamen gekomen zijnde, zal zich als dan aanftonds op de Raadkamer bij de Schepenen (zonder de Raaden als dan alléén vergaderd) vervoegen, en door den oudften van de

A 2 Sche-

Sluiten