Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M.D.17.T. van ZWOLLE. 359

feerden gerepareerd worden, wanneer die gene, die de aanzage gedaan heeft, in cas zijn Buurman in gebreke blijft, zich zal moeten vervoegen bij de Heeren Straatfchepenen , met verzoek, om het gebrek door een' kundigen te laaten bezien, en dan hetzelve volgens de Atteftatie, door dien kenner af te geven, mogen laten maaken, vorderende het halve verfchot aan de reparatie, met alle de wijders daar op geloopen kosten, bij pandinge te rug.

XXXVIII.

Voor gemeene gooten zal men houden , die beiderzijds water afleiden, al hingen dezelve op of over een anders Weere, en al lagen dezelve op een anders dak, ten zij een alléén het genot van 't water had, of 'er gebleek, dat de voorige reparatie door iemand alléén gefchied was, wanneer dezelve daar in provifioneel zal moeten continuëeren, voorbehoudens zijne A&ie tot gemeen onderhoud, bij een ordinaire proceduure.

XXXIX

Die gene, die den Waterloop van een' ander' over zijn' grond moet gedoogen, zal dien grond, daar de Waterloop overgaat, niet mogen verhoogen, ofte eenig belet daar tegens maaken, maar in tegendeel de plaats, daar dezelve overgaat, onderhouden, en van alle-beletfelen zuiver houden.

XL.

Sluiten