is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadrecht van Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 REGLEMENT enz. T.5.

1 bj % 3orf toob ,ftiffl VI. tes .-V twino

Edoch, Borge gefteld zijnde, zal daar in, zoo wel ten aanzien van declinatoire, of dilatoire, Exceptien , en Incidenten , als de Zaake ten principaalen, worden geprocedeerd, zoo en in diervoegen als hier voor ten aanzien van Pandingen of Citatien is geftatueerd.

VIL

Op Goederen, het zij mobiele of immobiele, of andere Effeften, met Arrest wordende geprocedeerd , zal maar één Arrest mogen gedaan worden, hetzelve ter Protoeolle gebragt, en daar van binnen den tijd van veertien dagen, na het gedaan Arrest, een Weete aan den Eigenaar moeten worden afgezonden, inhoudende de Conclufie, door den Arrestant te nemen , bij ftraffe van Defertie van het Arrest.

VIII.

De Gedaagde, in cas van Arrest, op het termijn bij gemelde Weete geprefigeerd niet compareerende, zal het eerfte Default tegens denzelven worden gedecerneerd, en een tweede en peremptoire Weete aan denzelven worden afgezonden, inhoudende wederom den Eisch en Conclufie door den Arrestant te nemen, en dat op het eerfte termijn het eerfte Default tegens denzelven is gedecerneerd geworden, met Intimatie, dat dezelve, wederom niet compareerende, voorde tweedemaal zal worden gecontumaceerd, van alle

de-