is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadrecht van Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KS REGLEMENT enz. 21

tiid van twee maanden na de verkoopinge, door den Scholtus moeten worden gefteld in handen van denzelven Geauctorifeerden , welke zal gehouden zijn daar voor fufficiente cautie te ftellen.

V.

ne7elve zal ook op de drie eerstvolgende zondagen na zijn aanftellinge, behoorlijke Weeten laaten San, en daar bij alle, zoo bekende, als onbekende, Crediteuren citeeren, om faturdag na der1 derden zondag, des morgens te tien uuren, op het Stads Wijnh^ te erfcmjnen , om. hunne fchulden aan te geven? met fpecificatie van de quantiteit, qualiteit, !n oudheid van dezelve, of dat anders met zullen worden geteekend, en tegens de uitblijvende Contu, macie bedingen.

VI.

Zullende als dan gemelde Crediteuren ook aanftond in conferentie moeten treden om te zien, of dezelve ot voorkoming van verdere kosten, en van tópuut van preferentie, en concurrentie, een onderlag accoord kunnen treffen, waar in de mmd h de meerderheid zal moeten volgen , zoo en fn die^oegen , als zulks bij het Stadrecht ® geftatueerd. yn

Edoch het accoord ontftaande , zal een tweede £££ttWèto tegen zesweekften dag moeten