is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadrecht van Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia REGLEMENT enz. t.6,

afgaan, waar bij de Crediteuren alnog worden geciteerd, om hunne fchulden, als voorfchreeven, aan te geven, en tegens de uitblijvende de tweede Contumacie, en Verftek ten principaalen worden bedongen.

VIII.

En zal voords op denzelfden tijd een termijn van Deductie worden gefteld.

IX.

Op welk termijn alle Crediteuren zullen hebben te dienen van Deductie, Rekeninge, ofte Memorie, met applicatie van de bewijsftukken tot adftructie van dezelve dienende, bij ftraffe van Verftek, en zal vervolgens aanftonds een termijn worden gefteld , om van mondeling Debat te worden gediend, ten ware, om erheffelijke redenen , in een' Boedel van groote coniideratie, wierde goedgevonden en verftaan, dat van fchriftelijk Debat gediend zoude mogen worden.

X.

Welke termijnen van Deductie en Debat zullen wefen peremtoir, en niet mogen worden uitgefteld, en het termijn van Debat niet mogen excedeeren den tijd van zes weeken, na het indienen der Deductie.

XI.

De Zaaken, in cas van preferentie en concurrentie dus in ftaat van wijfen zijnde gebragt, zullen , wanneer van mondeling Debat is gediend, binnen veertien