is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

jeeren, zal dezelve gehouden zyn, alleen-by dictamen ter Rolle van Reproches, en de Parthy terlfond van Sahatien te renuntieeren.-

XXXVI.

En wanneer gediend word van Schriftuuren van Reproches en Sahatien, zullen daar by geene nieuwe faiten. ter zaake principaal dienende, gefteld, of op dezelve eenige nadere Produétie of Thoon mogen worden gedaan, als by expres Appoinclement van Schepenen, aan wien zal moeten-blyken van de redenen daar toe dienende.

XXXVII.

Na dat de Sahatien zullen ingeleeverd zyn , d;a- aan is gerenuntieert, of het Verftecq plaats gegreepen zal hebben, zullen Parthyen verpligt zyn in zaaken te fluiten, of zullen dezelve door Schepenen voorgeflooten worden gehouden , mitsgaders Parthyen hinc inde, van haare bedingde Stukken ieder een Inventaris moeten maak en, en dezelve binnen veertien dagen na het fluiten moeten furneeren, en zal aan ieder van haar vry ftaan, om daar toe nog te voegen

een

By reproches cn falvatien geene nieuwe faiten te ftellen.

Wanneer in zan. ken te /luiten, Inventaris teinaakcn en cleducïie te iw* gen.