is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het effeiï van het eerfte en tweede default.

Geene interven tte of occupatie hy Procureurs te admitteeren.

/Wanneer langer termyn te accordeeren.

( n8 )

Contumaciara Geconderaneerdens zich fisteeren, of in detentie geraaken, het effect van de voorfz. eerfte of tweede Defaulten blyven.

XVI.

In voornoemde contumacieele Procedures zal niet worden geadmitteerd eenige interventie of occupatie by Procureur, van wat qualiteit de Geaccufeerdens , of Deliften zouden mogen weezen, maar zullen de Betigten gehouden zyn zich in Perfoon te fisteeren, en in judicia te verantwoorden, niet te min zal het de Nabeflaanden en goede bekende, of ook de Procureurs, in naam en van wegens dezelve, vry ftaan, den Rechter te informeeren van de onmogelykheid van te kunnen compareeren, zonder zich nogthans in de zaak ten principaalen in te laaten, of die te debattèeren.

XVII.

De voornoemde onmogelykheid, naar behoren ,• aangetoond wordende, zullen Schepenen aan zulke fugitive, latiteerende en ingedaagde Perfoonen, op verzoek voorfz., na alvoorens

den