is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 120 )

'Communicatie van de Requeste daar toe.

Na ingekomen Ierigt te disponeeren.

Wat by het berigt over te leggen.

I I.

In geval Requeste aan Schepenen geprefenteerd word, om de Zaak compofibel te verklaaren, zal het zelve met de annexe Stukken by Appoinétement gefteld worden in handen van den Hoogfchout, omme ten ipoedigften daar op te dienen van zyn berigt en confideratien. j

I I L

Den Hoogfcliout gediend hebbende van zyn Berigt, zullen Schepenen op dat Request en Annexen, mitsgaders op de Informatien en andere Stukken, by den Hoogfchout, ten laste van de Geaccufeerden ingewonnen, zoodanig disponeeren, als in goede Juftitie zullen vinden te behooren.

I V.

By het] Berigt van den Hoogfchout zullen moeten werden overlegd alle de Informatien, door denzelven , ten laste van den Betigte , ingewonnen, en de verdere Stukken, de zaak

con-