Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Heelkunde. 23

darmen, flokdarm, herfenen, van het hertenzakje, der amandelen, der geledingen en?.

V. Wat zijn nutte vogten, en wat zijn onnutte vogten voor het menfchen lighaam f.

A. Nutte vogten zijn, welker tegenwoordigheid voor het lighaam tot een bepaalden dienst ftrekt; gelijk het bloed tot de algemeene bron aller vogten, enz. het maagfap, de gal, en het alvleesch-fap, tot berijding der fpijzen, enz. Onnutte vogten zijn die geen, welke als fchadelijk uit het lighaam worden gebragt; gelijk de onzigbaare doorwazeming de pis , enz.

V. Aan wat ziektens zijn de vloeibaare deelen,

of de vogten, onderworpen?. A. De ziektens der vogten zijn veelerüj, als: t. die, welke de vogten aangaan op zig zelve

befchouwd;

2. die zij ondergaan in betrekking tot de vaste deelen, welke dezelve bevatten;

het eerfte geflagt befluit in zig ziektens, welke den algemeen vogtltroom ongezond maaken, en het tweede de zulken, waar door alleen een bijzonder gedeelte van den vogtltroom lijd.

De ziektens betreffende den algemeenen vog'.ftroom zijn voornamentlijk:

i. de verminderde zamenhang der vogtzamenB 4 ftd-

Sluiten