Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C34)

grave d'Argens, maer 't is, fchoon wel met zagter woorden te zeggen, evenwel niet tegen te fpreeken, 't geen Pere Jean in de domper e Matthieu O) over hunne tael en den invloed van de Univerfitas alma Lovanienfis daer op uitflaterd. Om diergelyk lot dan by ons te verhoeden, raekt het een ieder die middelen te gebruiken, die alleenig daer tegen in ilaet zyn, en dit is de weering van alle fmet, die op de tael fpat, het toezien, dat die eenvoudige dogter met geen klatergoud of geleende vederen voor fpot loope, maer in haere zuivere tooi blyve, in haere oude zindelykheid, en hier voor, noch eens en derker gezegd, waren de voornaemden van hun, waer over ik handel, gefchapen, lieden van gezag, leden van die Kamer, waer aen Nederland de uitmuntende mannen, welke de Vaderlandfche Digtkund ten hoogden top voerden, te danken heeft: (b) die met eenen Spiegel onzen Ennius, Korenhart, Plemp, ViJJcher, Ketel, Kamphuizen, Reaal, Vondel,

puik van fchryvers al te maal, (V)

daer voor niet zonder de grootde vrugt werkten, welke na noch rykelyk te oogden valt, en welke de voornaemden zyn, om ons te leeren van niet alleen niet kwalyk te letterploegen, maer goed,

dat

(a) I. XII, (i) W. Kops bl. 216. U) A. Pelt m Hor. Dhhtk. bl. 27.

Sluiten