is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de ongerymdheid der eerste vaderlandsche bly-spelen [...] welke [...] op den Amsteldamschen schouwburg vertoond wierden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8o)

Wel Grietje loopje wech? Hoort Grietje, Gvetje,

Griet

Geef me doch ierfl ien foen. G. Wel an, of ick wil of niet.

hier in is niets kwaeds, was het zo befchaefd als Donec gratus erarn, dan zou het ontydig zyn: maer nad°rhant komen zy weer te voorfchyn, en met een groot boha, waer in Nieuwenhaen zeer nadrukkelyk zich van haer getroffen verklaert, zo dat 'er eindelyk, of liever met na veel marren, het hoogs woord uitkomt.

laet ons ien hallif uurtje uyt ongs klieren gaan.

maer Griet heeft daer geen luit in althans zy wilde niet: een beetje daer na weer gaerne, doch toen haperde het aen hem. — Beter ook is de tael faiet van Bouwen Lang-lyf, en niets minder zal men in de Lucelle veragten. Jan Saly's nuwelyck worden, 't geen 't zelfde is, als deerlyk verliefd worden, en zyne volgende gefprekken met Martyntje zou W. D. Hooft zeekerlyk ook, hadt hy eenen goeden raedsman genomen, niet vertoond hebben. Die het ftuk gelezen heeft zegge my wat erger was het Vonnis van Paris met drie naekte Vrouwen te verbeelden, gelyk onder Lodewyk den XI in Vrankryk gefchiede (70, of dus te fpreken.

Voorts

00 ïie PEfpr. des Ufag. & Coutum. des Dijf. Pettples, par M. Demeuaier. II. 283.