Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 + )

bat beefe <B\\fe <^bonnantie punctueeïnn agternolgt en onberbouben faï tuo^oen fonber eenige comütientie of btfTimuïatte. (Dntbieöcn en ner(beften baaromme be ^eeren ^taaten/ ^tabijouber/ <0eeommitteerbe Öaabcn en <©ebeputeerbe Staaten ban be rcfpecütie Pjonincien/ en alten anberen <0fftcieren en 3Iu|rteieren oan befeloe llanben/ bat fe beefe <&nfe Publicatie nan jïonben aan aïomme boen toerftonbigen/pubïiceeren en affigeeren/ ter plaatfe baar men ge* fcuoon i0 foabamge publicatie en afTivtetc boen; ïajten en beoeeïen noo#£ be fcaaben ter 3tbnuraïiteit/ be atboocaaten fiscaal/ mit^gabertf allen Hbnüraaïen/ ^ice-Ubmiraaïen / Capiteinen/ <0fficieren en benelijcbberen/ aï£ meebe Comnugfartffen en Commifen ter öecherebe/ foo in be Zeegaten/ al£ eibers/ ben inïjoube nan beefe <©nfc publicatie te agternoïgen/ en te boen agtertooïgen/ pjocebcereube en boenbe p?ocebeeren tegen be Coi> tiaoentcurs? nan bien/ fonber eenige oogïuifeinge/ biffitnulatie of toerb?ag/ mant IBn fulïtf ten ïuenfre nan ben Hanbe benonben ïjebben aïfoo te behooren.

3Üim£ gebaan en gea?re|ieert ter i^ergabcringe nan be fjooggemeïbe ïgeeren Staaten «Seneraaï. 3tn '£<0?anenöagc ben 6 atpjil 1779- *#ag geparapïjcert/ Charles Bigot, vt. «ÊMiberftonb/ ^Ter o?Donnanne oan befeïuc/ <J35eteebent/ H. Fagel. ^pnbe op bet fpacium gebmnt bet Cacbet nan baar ïi^oog ïföog. op een rooben <Dumeï ooerbebt met een papiere feuite.

Sluiten