Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. W. KUST van AMERIKA. 27

lans geleden verlaaten hadden en niet verre van ons af moesten zijn. Terwijl het volk bezig was met enige kleine water-vaten, die wij mede aan den'wal gebragt hadden , te vullen, gingen ik en de onderftuurman en derde waak henen om het land te bezien. Wij namen eenen omweg van omtrent zes mijlen en vonden het aangenaam afwisfelende met bergen envaleiën. Enige dier bergen waren rijk en weelderig tot aan hunne toppen met boomen bedekt, fchoon veele eene groote hoogte hadden; daar waren ook veele verfchillende foorten van heesters en planten, waarvanfommige ongetwijfeld nog onbekende foorten zullen geweest zijn ; maar het is te wenfchen dat zij niet lang meer onbekend zullen blijven en dat, nu onze Regeering eene volkplanting op dit eiland heeft aangelegd, men iemant des kundig zal zenden om dezelve te onderzoeken, het* welk niet alleen den Kruidkundigen eene nieuwe bron van vermaak zou openen, maar allerwaarfchijnlijkst enige dierbaare aanwin» mn°en voor de geneeskonst en dekonst van verwen zou verfchaffen.

Wij zagen geduurende onze wandeling

veel

Sluiten