Waarneemingen en aanmerkingen aangetekend geduurende eene reize naar de eilanden Teneriffe [...] de Vossen-eilanden op de noord-west-kust van Amerika, Tinian en van daar naar Canton.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar