is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen en aanmerkingen aangetekend geduurende eene reize naar de eilanden Teneriffe [...] de Vossen-eilanden op de noord-west-kust van Amerika, Tinian en van daar naar Canton.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. W. KUST van AMERIKA. 73

naar den Kapitein en leide mij naast hem op de mat; de overige van ons gezelfchap , uitgezonderd de Otaheitiers, bleeven in de boot. Het huis, waarin wij fliepen, was vol volk, zoo mannen als vrouwen, die alle op matten op den grond lagen, behalven de vrouw van het huis, die eene verheven bed-ftede hadt. Voor dat ik in flaap geraakte , zag ik verfcheiden mannen met lichten in de handen, die naar ons kwamen kijken en dan zagt tegens eikanderen fpraken, als of zij bevreesd waren van ons te ontrusten. Naardien ik nieuwsgierig was om te weeten wat die heeren bedoelden, hield ik mij als of ik Hiep, wanneer zij tot vrij digt bij ons kwamen, zeer voorzigtiglijk treedende en, ons enigen tijd bekeken hebbende, gongen zij heen en ik zag hen niet meer ; andere praateden en gingen den geheelen nagt het huis in en uit, maar wij wierden niet verder geftoord. Kort na den dageraat ftonden wij op en gongen naar de boot, daar wij Tieratapoonoe, zijne vrouw en onze gastvrouw bij ons kreegen. Naardien wij deezen dag naar het fchip meenden terug tekeerèn, hadden wij geen tijd te verliezen, wij namen dan affcheid E s vai*