is toegevoegd aan je favorieten.

Waarneemingen en aanmerkingen aangetekend geduurende eene reize naar de eilanden Teneriffe [...] de Vossen-eilanden op de noord-west-kust van Amerika, Tinian en van daar naar Canton.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* R E I Z E naar de

uit de zee te rijzen, en vertoonen een zeer romanesk en fchilderachtig toneel, zijnde vol van inwooneren; en de kleinfte zelfs zijn met boomen bedekt; zij liggen bijna in eenen ronden kring en de zee, die door verfcheiden openingen in het middenpunt wordt ingelaaten , vertoont zig als een groot meir.

Kapitein Cox gong naar den wal met onzen vriend van Otaheite, terwijl het fchip het af en aan hieldt tot zijne wederkomst, wanneer wij de boot inheiften en onze koers vervolgden. Otoo en zijne broeders hebben landen in deeze'eilanden, die aan Otaheite onderworpen zijn, en de inboorlingen van beiden die eilanden houden eene geduurige gemeenfchap met eikanderen door middel van hunne zeilende kanoos; de Kapitein hier van te Otaheite niet onderrigt geworden zijnde, was enigzints verwonderd eenige van onze Otaheitifche kennisfen aan land te ontmoeten ; en fchoon de inboorlingen te vooren van ons gehoord hadden door middel van hunne gemeenfchap met Otaheite, was ons fchip egter de eerfte Europifche bodem, die_deeze eilanden bezogt,

het-