Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

vinden van dingen die by uw tyd zyn voorge zult daar in als in een helderen Spiegel die ix opgehangen, de verfoeyelyken, verraderfchen nigen aard der Franfchen duidelyk zien g uit leeren God van gantfcher harten te dank voortyds meermaal en nu op nieuws wederom dorflige klaauwen dier wreede Tygerdieren v, gy zult daar uit kunnen opmaaken hoe groot c is, wanneer wy onder een goede en zagte ten ftil en gerust leeven leiden mogen, in eerl Godzaligheid, en dan zal u tevens ten allen blyken, welke Jlegte en ontaarde Nederlandei die zeggen durven, liever Fransch dan Prins en liever een Fryheids • boom dan een Oran) Neêrlands Thuin geplant te zien.

Opkomend gejlagt, niets is noodiger dan u wangedrochten te waarfihouwen; <wy hebben onzen plicht te zyn, hier toe het onze te doen het voor een eer en voorrecht reekenen, iet. nutten te hebben kunnen bydragen.

Sluiten