Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

ic de Stad Parvs door liepen , terwyl anderede romp met een onbefchryffelyke woede langs de üraaten

fleS: Welk een gruwelde wreedheidgepleegd alleen op bloote geruchten wyl die Heer nog geen misdaad beweezen was. ™ nlnn

Vader, de Schoon Zoon van de Heer Toulon de Heer Betthier de Sauvigny had zig door vree naar Compigne begeven hier wierd hy ontdekt door een arbeider die wel voor hem g^erkt had, deeze bood hy 6000 Louis d'Or aan,indieni h hem wilde redden/maar te vergeefs, men had zo era m Farys niet gehoord waar hy tig bevond of men zond Se lieden te paard om hem te haaien hy ging ia eeS Rvtuig naar Parys, het welk by zyn aankomft Sond van boven wierd ftukken geflagen iederwilde hem zien , en rasch zouw men hem van t dytuig afgehaald henben maar dit wierd door de Ruuery die nevens de koets reed belet, ook zat een der Rechters die mede gegaan was om hem te arretteeren^ nevens hem in het RytuU, in de ftraat van St. Martin Kekomen zynde quam deü woeften hoop aan, die net hoofd van Toulon nog op een ftok droegen deze by de Koets zonder hemel genaaderd zynde toonden aan de Heer Sauvigny het hoofd van zyn Schoon, vader en dwongen hem dat bemorfte: en bebloede hooft te kuffen onder yffelyke fcheldingen en bedreigingen, zo wierd hy naar het Stadhuis vooregebra-t daar hy naauwlyks een quartier uurs geweelt was of zyn Proces Verbaal was geleezen en hy wierd aan een Detachement Guardes overgegeven om naar de abtdy gevoerd te worden, dog deze Guardes wierden welhaaft bun gevangenen ontweldigd d;e te • eens de grond gefmeeten en in weinig ogenbljkKen dood gefchopt en getrapt wierd, waar na het hooft van het lighaam wierd afgehouwen, en insgelyks op een itaak gezet en door de Üraaten van de Had rondgedragen , zelf liep men daar mede voor oe Venftêrs van het Koningl^k Paleis, als of men den Koning en alle gezag wilde trotfeeren. Zool. en moeft den Koning dit dan goedfetnks B 4 ver"

Sluiten