is toegevoegd aan uw favorieten.

De spiegel der jeugd of Nieuwe Fransche tiranny, zynde een beknopt verhaal van den oorsprong en voortgang der Fransche onlusten, ten tyde der revolutie in Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

dat dezelve vermoor7 waaren rianTn P"*6' Ea doode lyken, en venj^^^™™ de het geven van klappen op de billen deX HnS* r" haamen, daar na trapten mm r° °czer doode ligen hield zig eindelyk be'^ nl Ve met, voeteD» doorfchieten, waarna dezelvp « k°gels te

neergefmeeten. Er fcheelden nL,' ^^ W,erden andrteDmisfchienli/e de nffi^ 3 ^nrg aan of Leaer hadden een eefvk l£ „ fYan hftFra°'che Riccé wierd re5szin vf,^0' de GeDcraaI lantaarnen, de Lu rer^V h Re,zogf °:n nem te door zyn eige maffcM . , C?U°1el Über,ib wierd volgden Sdenfy £ SS tZ^/^T ™' gemeen Soldaat uit Ln nrtgotLtlZ?00? 660 het Leger.uitgeroepen hebben ' °C GeDeraal °ver

ondS alleen dSSffi^^" h^^rs ming on Brabarr1 ? » "1 ?)slukkeD van de ondernee. plaafs Shad en Llyn geeD verraad

^t^iSJ^S^ Sefehreeuw, al

^SX^X^^S^ * -«-«* de Franfche furie heeft Ïïpi *Ve verwoDderen, zei noodig on u?c te LttenBpener.dan ^voorwendtot het bedryven van d£ Snrn danzyD,ze bekwaam den zv zich Zlf hliT, * ■ Sr,°,otfte gruwelen, nu had-

in Braband ïad'den in te foonen^f6^' *!" ^ maar

at Alben zooTE™ ?Iuffel 111 he'bed ™ "ervan een zwS SX'tiSfrt» "™e° ^ " pla3I!

te