Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TYDKORTER. 331

h wederom laten halen, en Tzautey „ zal hier door alle achting en liefde „ voor my verliezen, — JNiets van dit alles is my dierhalven raad„ zaam.

„ Dus peinsde zy hier over een ge„, ruimen tyd: eindelyk, op eenen ,i nacht opltaande, neemt zy het ont„ meuscht befluit, om hare ouderen „ te vermoorden. Met dit voorne„ men gaat zy naar hun ilaapvertrek, „ en neemt den dolk, welke ter zyde „ der flaapftede hing, en waar mede „ zich haren vader, als Manda,, ryn, fomtyds wapende, en — „ ftoot die in de harten harer oude» ren,

„ Zy dezelve dus ontzield hebben,> de, begeeft zy zich, in ftilte we-

der ter rust. ,5 „ Des morgens komt de huisbe,» diende, welke gewoon was, zy-

nen Heere te wekken, en vind de

beide lichhamen, dryvende in hun ,5 bloed, dat nog laauw, den hemel ,» om wraak fcheen te roepen.

„ Hy, doode yk ontfteld, maaki „ zyne medebediendens wakker, die „ dit ongelukkig treurtoneel gezïër „ hebbende, als een uitwerkfel var „ hunnen afkeer, van zulk een gruM weldaad, want hem durfde zy. „ om zyne reeds meer dan eenmaal

beproefde trouwe, niet verden„ ken, niet wisten, wie zy boosaarP 4; « «'J

Hare ou* deren,

Sluiten